Workshop voorwaarden

De workshop moet van tevoren worden betaald. Bij niet tijdige betaling vervalt de inschrijving. Wanneer de betaling is gedaan, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw deelname aan de workshop.

Annulering van uw deelname is tot zeven dagen van tevoren gratis mogelijk. Daarna wordt de helft van het betaalde bedrag aan u geretourneerd. Wanneer u na betaling een week voor uw deelname uw deelname wil verzetten naar een andere datum komt u op de reserverlijst te staan. U mag uw ticket aan een andere persoon verkopen, we zouden het op prijs stellen als u ons dit per e-mail wilt laten weten. Een terugbetaling is niet mogelijk als u ons niet tijdig op de hoogte stelt van uw annulering. Studio Wüst behoudt het recht op annulering van de workshops indien het vereiste aantal deelnemers niet wordt verkregen. In dit geval krijgt u het volledige bedrag terugbetaald.

Workshop Terms and Conditions

The workshop must be paid in advance. In the event of late payment, the registration will be cancelled. When the payment has been made, you will receive an email confirming your participation in the workshop.

You can cancel your participation free of charge up to seven days in advance. After that, half of the amount paid will be returned to you. If you want to reschedule your participation after payment, a week before your participation to another date, you will be placed on the reserve list. You may sell your ticket to another person, we would appreciate it if you would let us know by e-mail. A refund is not possible if you do not inform us of your cancellation in time. Studio Wüst reserves the right to cancel the workshops if the required number of participants is not obtained. In this case you will be reimbursed the full amount.

© 2020 Studio Wüst  .  All rights reserved